Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage Сочинение тукай халык шагыйре


Сочинение тукай халык шагыйре


Тукайны? рухи д?ньясын чагылдырган ?с?рл?ренд? лирик герой нил?р уйлый, ул ни ?чен борчыла, аны н?рс? дулкынландыра? Шагыйрьне? ш?хси тормышы, рухи хал?те сур?тл?нг?н шигырьл?р. Габдуллага шигырь и?ат ит? серл?рен беренче булып ?йр?т?че д? - Мотыйгулла х?зр?т. Бик кир?кс?, баш исен д?нья си?а. К?рг?негезч?, Тукайны? тормышында яхшы кешел?р очрап, а?а акыллы ки??шл?рен бирг?нн?р ик?н. И?ат ике канатлы ул :яхшыны исбат ит?, яманны инкар ит? ул, яхшылыкка м?х?бб?т, яманлыкка н?фр?т ул! Х?с?н Туфан- халык шагыйре. И?ат- г?з?л гамь ул, и? югары д?р???д?ге изге тынгысызлык ул. Л?кин мондый кешег? яш?ве авыр. А ? ардан никтер сабыйга С ? лам-хат китермил ? р. Тукай татар халкыны? я?а реалистик ?д?биятына ??м х?зерге заман татар ?д?би телен? нигез салучы булды. Роберт Ми?нуллин, 1983 нче ел 24 Укучылар бел?н очрашу вакытында 1982нче ел 25 Кайчакта мин Ш??к?тне ?ч кеше итеп к?з алдыма китер?м. Махсус балаларга багышланган беренче ?ыентыгыны? исеме ничек? Алар еш кына бу темаларга озак-озак с?йл?шеп утыра торган булалар. Т?нкыйтьче галимн?ребез аны биш т?рг? б?л?: а. Моны? с?б?бе бар: Габдулланы? ?тисе М?х?мм?тгариф бел?н Ф?тхерахман да, Мотыйгулла да Кышкар м?др?с?сенд? берг? укыганнар, дус булганнар. Габдулланы? беренче м?галлим?се — Кырлай авылы остазбик?се Ма?руйбик? абыстай. Шагыйрь нич?нче елда Казанга кил?? Беренчесе — кыска формада зур фикерле, уйландыра торган, ?зенн?н-?зе ?ыр сораган шигырьл?р язучы уйчан, мо?лы Ш??к?т; икенчесе — ?зене? геройларын йомшак ??еп катыга утыртучы изге ниятле усал Ш??к?т ??м, ни?аять, балаларны? шаян табигатен ?ич т? ясамыйча-нитмич? бир? белг?н шаян Ш??к?т. Ш??к?тне? балалар ?д?биятындагы и?аты г?з?л бер вакыйга булып тора... Татарстанны? халык язучысы Ш??к?т Галиев. Кечкен?д?н ятим калган Габдулла, кулдан-кулга й?реп, балачагын Сасна, ?чиле, Кырлай авылларында уздыра. Шулай да кыскача гына иск? т?шереп узу кир?к булыр, минемч?. К?р?сез, берсе-берсе ген? д? зур талант, гаять зур осталык сорый торган ?лк?л?р бу. Чын шагыйрь буллу бервакытта да ?и?ел булмаган. Тормыштагы ачы-т?чене язса да шагыйрьне? нияте яхшы. ?аекка Габдулланы ?тисене? се?лесе Газиз? апасы бел?н Гали?сгар ?изн?се эзл?теп алдыралар. Ник диг?нд?, аны? т?нен? шигырл?ренн?н ?ылы килеп тора. К??еленд? ис? ??рвакыт яз гына. Уены-чыны берг?, К?лке б?лм?се, Шалт, М?х?мм?т?ан.


Галиевне? юмор, сатира ?с?рл?ре авторы буларак, нинди ?ыентыклары бар?


Презентация на тему: "Татарстанны? халык язучысы Ш??к?т Галиев. Башлангыч белемне Кырлай авылы м?др?с?сенд? ала. Шагыйрь Сибгат Х?ким: «Туфан — авыр, катлаулы юл ?тк?н, татар поэзиясене? зурлыгын гел сиздереп торган, Такташлар чорын б?генге бел?н нык тоташтырган берд?нбер олы фигура. Бу т?рле яклап галим кеше борынгы К?нчыгыш ф?лс?ф?се ??м шигърияте, астрономия буенча тир?н м?гъл?матлы, зыялы кеше була. Галиев балаларга адресланган ?ч дист?д?н артык китап авторы. Т?не картайса да, шагыйрьне? к??еле япь-яшь, ?аны к?чле булып кала. Дидактик: кызыксындыру чараларын кулланып, укучыларда Галим?ан Ибра?имовны? тормыш юлы ??м и?атына м?х?бб?т т?рбиял??;укучыларны?... Галиев Б?ек Ватан сугышында катнашканмы? Булачак шагыйрь ?лифбаны а?ардан ?йр?н?. Ул шигъри образга, шигърият д?ньясына гашыйк кеше. Гайдар билгесе 1984 , Татарстан Язучылар берлегене? А. Ш?ймиев бел?н очрашуда 29 Ш.

You may look:
-> кантрольная работа за полугодие по алгебры 7 класс ответы
Талантлы остаздан гына талантлы ш?кер ?итеш?, дил?р бит.
-> прошивка asus pda

Видео по теме

:
"Эш бетк?ч уйнарга ярый" мультфильмы (Г.Тукай)
сочинение тукай халык шагыйре -> dvd диск с по и драйверами
Мин авылыбызда к?рг?н бер вакыйга р?вешенд?ге берн?рс? итеп язып китердем.
-> ответы на школьную математическую олимпиаду октябрь 2011 8 класс
Кадерле укучылар, б?ген безне? темабыз бик ?зенч?лекле: якташыбыз, горурлыгыбыз, мо?ыбыз, сагышыбыз булган Габдулла Тукайны? тормыш юлын, и?атын ?йр?н? башлаячакбыз.
-> бланк загранпаспорта нового образца в златоусте
Илдар Юзеев, 1970 нче ел 26 «Сабантуй» газетасы редакциясен? телевидение килг?ч 1997нче ел 27 Татар ?д?биятын ?стер?д?ге казанышлары ?чен Ш.
->SitemapСочинение тукай халык шагыйре:

Rating: 94 / 100

Overall: 79 Rates